Description

Production method:
Spraying

Industry:
Concrete-Construction
Paper och Cellulose
Gruvindustrin
Offshore och marinindustri

Transport/Handling industry
The mining industry

 

Material:
Slitan